Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 18. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF – zkušenosti, příprava, praxe, který se bude konat ve čtvrtek a v pátek 30. 11. a 1.12. 2023 tradičně v Hradci Králové, v reprezentativních prostorách Auly Univerzity Hradec Králové.

Věříme, že po těžkém období Vás zaujmou tradičně kvalitní témata konference a možnost setkání s Vašimi kolegy a přáteli. Jistě budou zajímavé bloky věnované zkušenostem z činnosti zdravotnických záchranných služeb v připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, činnosti týmů specializovaných činností ZZS, otázkám krizové přípravy zdravotnických zařízení, urgentních příjmů a další aspekty krizové připravenosti.

Chtěli bychom Vás požádat o včasné zaslání přihlášek pro vlastní aktivní prezentaci i posterovou účast, abychom mohli dokončit program konference a kvalitně připravit její obsah.

Vedle zajímavých témat je součástí konference společenský večer a pro letošní rok jsme si připravili několik překvapení.

Těšíme se na shledání s Vámi v Hradci Králové!

Přímý vstup na registrační portál konference je na adrese:
https://meka-hk.cz/konference/medicina-katastrof-2023/

Za organizační výbor konference MEKA 2023

Ing. Karel Antoš, Ph.D.


      

Copyright (c) 2023 info@zsa.cz