Občanské sdružení

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové

Program I. ročníku konference konané 30. 11. 2004 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové
Medicína katastrof 2004
traumatologické plánování a příprava


08:30 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 09:20 Traumatologické plánování v Evropské unii Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany


Blok traumatologických plánů regionů

09:20 – 09:45 Tvorba regionálních traumatologických plánů Ing. Karel Antoš, Ph.D. – vedoucí Katedry všeobecně vzdělávacích oborů FVZ UO

09:45 – 10:00 Zkušenosti s tvorbou traumatologického plánu Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeněk Hajžman, CSc. – vedoucí oddělení zdravotnictví Královéhradeckého kraje

10:00 – 10:15 Zkušenosti s tvorbou traumatologického plánu hlavního města Prahy MUDr. Alena Váňová – ředitelka Odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP

10:15 – 10:45 Přestávka


Blok traumatologických plánů ZZS

10:45 – 11:10 Tvorba traumatologických plánů ZZS MUDr. Ambrož Homola, Ph.D. – zástupce vedoucího Katedry všeobecného lékařství a urgentní medicíny FVZ UO

11:10 – 11:25 Zkušenosti s tvorbou traumatologického plánu ZZS KHK MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. – ředitel ZZS Královéhradeckého kraje

11:25 – 11:40 Zkušenosti s tvorbou traumatologického plánu ZZS HMP MUDr. Zdeněk Schwarz – ředitel ZZS HMP

11:40 – 13:00 Přestávka na oběd


Blok traumatologických plánů nemocnic

13:00 – 13:25 Tvorba traumatologických plánů nemocnic Ing. Miroslav Procházka – vedoucí skupiny zdravotnického managementu KVVO FVZ UO

13:30 – 13:45 Zkušenosti s tvorbou traumatologického plánu FN Motol doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – primářka OCHRIP FN Motol

13:45 – 14:00 Zkušenosti s tvorbou traumatologického plánu Nemocnice v Ústí nad OrlicíVladimír Kučera – sekretář krizového štábu Nemocnice v Ústí nad Orlicí

13:45 – 14:00 Činnost traumacentra MUDr. Pavel Kopačka – Odd. úrazové a plastické chirurgie NsP, Traumacentrum nemocnice České Budějovice

14:00 – 14:20 Přestávka


Blok přípravy zdravotnických pracovníků na mimořádné události

14:20 – 14:35 Informační středisko pro medicínu katastrof – zdroj informací pro přípravu Ing. Vlasta Neklapilová - Informační středisko pro medicínu katastrof

14:35 – 14:45 Verifikace traumatologických plánů – nácvik a testování Ing. Karel Antoš, Ph.D. – vedoucí Katedry všeobecně vzdělávacích oborů FVZ UO

14:45 – 15:00 BATLS/BARTS MUDr. Radovan Matoušek – vedoucí skupiny urgentní medicíny Katedry všeobecného lékařství a urgentní medicíny FVZ UO

15:00 – 15:10 Nácvik činnosti zdravotnických pracovníků na místě hromadného postižení zdraví Ing. Miroslav Procházka – vedoucí skupiny zdravotnického managementu KVVO FVZ UO

15:10 – 15:30 Závěrečná diskuse a ukončení

Copyright (c) 2009 info@zsa.cz