Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.

Program IV. ročníku konference 20.-21.listopadu 2007, Hradec Králové
Medicína Katastrof 2007
traumatologické plánování a příprava


Program


Blok 1: Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví
Současný stav realizace krizové připravenosti ve zdravotnictví
MUDr. Dana Hlaváčková (Ředitelka odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha)
Metodiky postupů a logistika při mimořádné události a jejich uplatnění v praxi
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. (Náměstek pro LPP ÚSZS SK, Kladno), Leoš Klik, Jose Dizon, Pavol Kačenga, Věra Zemanová, Michal Bláha, Viktor Rybáček
Úloha vedoucího lékaře zásahu při řešení hromadných neštěstí - cvičení „Dálnice 2007“
MUDr. Jiří Mašek (Zdravotnický náměstek ZZS KHK, Hradec Králové), MUDr. Dalibor Stoszek, MUDr. Anatolij Truhlář, Bc. Zuzana Klicperová
Hromadné postižení zdraví - modelové postupy a řešení v PNP
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. (Předseda výboru sekce MEKA OS UM a MK ČLS JEP, Brno)
Aplikace metodiky MIMMS při řešení MU ZZS PAK
MUDr. Marek Obrtel (Generální ředitel ZZS PaK, Pardubice), Bc. Michaela Bartheldy


Blok 2A: Urgentní stavy a kasuistiky
Přednemocniční tekutinová resuscitace u polytraumatizovaného pacienta
MUDr. Pavel Bareš (Náměstek pro zdravotní péči ZZS PAK, Pardubice)
Polytrauma v přednemocniční péči ZZS Pardubického kraje
MUDr. Otomar Kušička (Vedoucí lékař KZOS, ZZS Pardubického kraje)
Obtížná intubace a alternativní způsoby zajištění dýchacích cest
MUDr. Anatolij Truhlář (Vedoucí lékař LZZS v Hradci Králové), MUDr. Jiří Mašek
Ischemické postižení míchy po tupém úrazu hrudníku
MUDr. Karel Šmejkal (Katedra válečné chirurgie FVZ, Hradec Králové)


Blok 2B: Nelékařský zdravotnický personál a neziskové organizace
Zdravotnická dokumentace při mimořádných událostech se zaměřením na identifikační a třídící kartu
Bc. Zuzana Klicperová (Hlavní sestra ZZS KHK, Hradec Králové), MUDr. Jiří Mašek, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
Spolupráce mezi zdravotníky ČČK a ZOS při zajišťování masových akcí - příklad praktického využití systému ""First Response"" v podmínkách ČR
Josef Škola (Oblastní spolek ČČK České Budějovice)
"Metodika zážitkové výuky první pomoci"
MUDr. Robert Pleskot (Prázdninová Škola Lipnice)
Telefonicky asistovaná resuscitace
Ivana Knížková - Nováková (ZZS KHK, Hradec Králové)


Blok 3A: Zkušenosti ze cvičení IZS
Hromadné nešťastia „Martinské hole 2007“
MUDr. Monika Droppová (Falck Záchranná a.s.)
„Exploze 2007“ - taktické cvičení IZS Benešov- Vlašim
MUDr. Pavol Kačenga (ÚSZS SK, oblast Benešov - Kutná Hora) MUDr. Jose Dizon, Olga Jirková, Jana Maternová, Rudolf Kotek, Hana Škoulová, MUDr. Michal Bláha
„Ochrana 2007“
MUDr. Jiří Wachsmuth (ZZS LK - referát krizové připravenosti, Liberec)
„Letiště Karlovy Vary 2007“
MUDr. Karel Vaněk (Primář oblasti Sokolov, zástupce ředitele ÚZZS Karlovarského kraje)


Blok 3B: Příprava nemocničních zařízení na mimořádné události
Krizová připravenost ve zdravotnickém lůžkovém zařízení
Olga Marková (Vedoucí útvaru krizového managementu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa)
Traumatologický plán okresní nemocnice
MUDr. Jiří Drápela (Primář chirurgického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod), MUDr. Vít Kaňkovský, Ing. Tomáš Halačka
Traumatologický plán nemocnice - připravenost čelit katastrofám
MUDr. Jiří Wachsmuth (ZZS LK - referát krizové připravenosti, Liberec)
Připravenost nemocničních zařízení na hromadný příjem po chemických haváriích
Ing. Karel Antoš, Ph.D. (Katedra veřejného zdravotnictví, FVZ Hradec králové), MUDr. Michal Hudík


Blok 4A: Příprava a vzdělávání v oblasti medicíny katastrof
Současný stav vzdělávání v rámci urgentní medicíny a medicíny katastrof
MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (Ředitel ZZS KHK)
Specifika multikulturní péče
MUDr. Zdeněk Schwarz (Ředitel ZZS HMP- ÚSZS, Praha)
Příprava lidských zdrojů - klíčový sektor Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR Ing. Václav Fišer (Odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha)
Vzdělávání v oboru medicína katastrof v Německu a v Evropě - informace z Výročního kongresu DGKM e.V. (Würzburg, 21. - 22. 4. 2007)
Ing. Vlasta Neklapilová (Informační středisko pro medicínu katastrof, Úrazová nemocnice v Brně)
První článek zdravotnického záchranného řetězce a výuka první pomoci v kraji Vysočina
Ing. Tomáš Halačka (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad kraje Vysočina, Jihlava)
Vzdělávání - možnosti financování fondy EU
Slapnička Kamil Dominik (Úsek metodiky a řízení SZP, ZZS Ústeckého kraje, p.o.)


Blok 4B: Zdravotnická služba AČR
MASCAL v podmínkách mezinárodního letiště KAIA v misi ISAF – Afghánistán
MUDr. Zoltán Bubeník (Správa zdravotnického zabezpečení AČR), MUDr. Michal Plodr, Ph.D., Bc. Lucie Jarešová
Zdravotnické zabezpečení zahraniční mise ISAF Afghánistán 2007
MUDr. Jan Psutka (Katedra organizace vojenského zdravotnictví FVZ, Hradec Králové), MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MUDr. Roman Blanař
Novinky neodkladné péče v polních podmínkách
MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. (Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny FVZ, Hradec Králové)
ÚVZÚ - systém biologické ochrany AČR
MVDr. Radoslav Krupka (Ústřední vojenský zdravotní ústav, Praha)


Blok 5: Problematika CBRNE 1. část
Rizika biologických událostí velkého rozsahu v evropském kontextu
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Biologické nebezpečí v prvním kontaktu + Taktické cvičení složek IZS - vysoce nebezpečná nákaza 2007
MUDr. Jaroslav Gutvirth (ZZS JčK, České Budějovice)
Reálné biologické hrozby a věrohodnost scénářů biologických incidentů
Prof. RNDr. Aleš Macela., DrSc. ( Centrum pokročilých studií FVZ, Hradec Králové), Ing. Zdenka Winklerová, Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Individuální a kolektivní ochrana v případě biologických agens
Ing. Pavel Kostka (Ředitel EGO Zlín), Mgr. Šárka Nováková


Blok 6: Problematika CBRNE 2. část
Radiační události a jejich zdravotnické zabezpečení
Prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. (Katedra radiologie FVZ, Hradec Králové)
Chemické škodliviny a chemické havárie - historie a současnost
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (Katedra toxikologie FVZ, Hradec Králové)
Antidota proti bojovým chemickým látkám - současnost a budoucnost
Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. (Katedra toxikologie FVZ, Hradec Králové)
Vývoj technických prostředků odmořování
Doc. Ing. Jiří Cabal, CSc. (Katedra toxikologie FVZ, Hradec Králové)


Postery
Zajištění PNP v Ústeckém kraji
Kamil Dominik Slapnička
Projekt mezinárodních cvičení Svatý Kámen – praktická příprava humanitárních jednotek ČČK
Josef Škola, MUDr. Karel Štěpánek
Epidemie a přírodní katastrofy
RNDr. Marie Vacková, CSc.
Grafický výstup simulace mimořádné události
Ing. Bruno Ježek, Ph.D., Mgr. Jan Vaněk, Ing. Karel Antoš, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.Partneři


Vystavovatelé

Copyright (c) 2009 info@zsa.cz