Občanské sdružení

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové

Medicína Katastrof 2009
traumatologické plánování a příprava

 
Sbornik v PDF (14 MB)


Příprava a vzdělávání
K aktuálním otázkám krizového řízení ve zdravotnictví
MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková
Systém vzdělávání NLZP ZZS nejen v kontextu traumaplánů
MUDr. Marek Obrtel
Komplexní vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP ÚSZS
Aleš Rubek
Úvod do oboru urgentní medicína a medicína katastrof pro studenty lékařských fakult
MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková
Sústavné vzdelávanie pracovníkov ZZS – teória vs. Prax
Zuzana Tašká
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky a vzdelávanie operátorov
Mgr. Margita Vernarcová


Rozvoj teorie medicíny katastrof
Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků a krizová připravenosti resortu zdravotnictví
MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Zdravotnické zajištění masových shromáždění - specifické aspekty náboženských akcí (zkušenosti z návštěvy papeže ve Staré Boleslavi)
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Podceněné hrozby - Poznatky z kongresu Německé společnosti medicíny katastrof
Ing. Vlasta Neklapilová
Šťastie praje pripraveným alebo Vplyv spoločenských masových zhromaždení na sieť neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Mgr. Arpád Esztergályos


Psychosociální aspekty v medicíně katastrof
Projekt EU:Identifikace potřeb poskytovatelů první lékařské pomoci při katastrofách.
PhDr. Štěpán Vymětal
Povodně – Novojičínsko 2009, pohled psychologa ZZS
PhDr. Lukáš Humpl
Psychosociální aspekty pandemie chřipky
Mgr. Michal Zelenka
Psychosociální intervenční služba ZZS HMP-ÚSZS
Dominik Horn DiS
Přístup veřejnosti k otázkám třídění - výsledky pilotní dotazníkové studie 2009
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.


Připravenost na pandemii
Pandemie chřipky v kontextu EU
MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Surveillance infekčních nemocí v ČR
MUDr. Pavel Slezák
Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009
MUDr. Jana Prattingerová


Zkušenosti z praxe
Pripravenosť nemocnice na mimoriadne udalosti
Ing Roman Krbata
Skúsenosti s organizáciou zdravotníckych následkov nešťastia na festivale Bažant - Pohoda 2009
Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Cvičení IZS JMK „TRAUMA 2009“ - kraj, IZS a traumatologický plán
Ing. Václav Fišer
Cvičení IZS KHK – vlak 2009 (instruktážní film)
MUDr. Jiří Mašek
Svolávací zařízení JAY systém
Ing. Libor Šindelář
Varovné a svolávací systémy při mimořádných událostech
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.


VystavovateléCopyright (c) 2009 info@zsa.cz