Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.

Medicína Katastrof 2010
zkušenosti, příprava, praxe

 
Sbornik v PDF (55 MB)

 
Prezentace v PDFKlimatické změny a medicína katastrof
MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková
Ke konceptu rozvoje medicíny katastrof
MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Mediální odraz epidemie prasečí chřipky
Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., CSc.
Zvládneme bezpečně radiační havárii?
MUDr. Jarmila KohoutováAntidota proti bojovým otravným látkám (BOL) v AČR a možnosti jejich vývoje
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.
Vývoj univerzálního antidota otrav nervově paralytickými látkami na bázi reaktivátorů cholinesteráz: od substance k autoinjektoru
PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Vývoj nových prostředků pro dekontaminaci kůže zasažené nervově paralytickými látkami a průmyslovými chemikáliemi
Doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Antidota v neodkladné péči - kdy, kde, která a jak?
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Mezilaboratorní srovnávací testy biologických laboratoří armád NATO
MVDr. Radoslav KrupkaSpecifika druhosledové pomoci poskytované Záchranným týmem ČČK Praha 1 při povodních na Liberecku (srpen 2010)
Ing. Richard Smejkal
Detský pacient v podmienkach ZZS a OUP - špecifiká a kazuistiky
Zuzana Tašká
Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny ve FN Hradec Králové
Bc. Pavlína Tejnecká
Použití hemostatik v PNP - srovnávací experiment
Bc. Jan Krutiš
Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci
MUDr. Anatolij Truhlář
Skúsenosti s výukou medicíny katastrof na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave
Prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci
MUDr. Vladislav Kutěj
Edukační programy pro výuku medicíny katastrof a mechanismy účinků ionizujícího a neionizujícího záření
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc.
MUDr. Petr Hubáček
Interaktivní simulátor mimořádných událostí
Mgr. Lukáš Tajčman, DiS.
Využití simulace a GIS při hodnocení připravenosti na mimořádnou událost
Ing. Bruno Ježek, Ph.D.
Virtuální realita - cesta k efektivní přípravě na mimořádné události
MUDr. Ilja Chocholouš.Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa
MUDr. Jana Prattingerová
Nácvik evakuace v Nemocnici s poliklinikou, a. s. Česká Lípa
Olga Marková
Duisburg 2010 - Loveparade
Ing. Vlasta Neklapilová
Udalosť v Devínskej Novej Vsi
Mgr. Margita Vernarcová
Rizika spojená se zákroky pod jednotným velením
Mgr. Karel Agh
Nepokoje jako specifická mimořádná událost
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.


Postery
Rozvoj Partnerské sítě v rámci projektu psychologické a zdravotní přípravy vojáků AČR
Radka Filipčíková, Marcela Bezdičková, Břetislav Veselý, Dušan Cigánik, Martina Štěpánková, Pavel Lipka, Pavel Váverka, Zdeňka Blažková, Stanislav Laichman
Kurz Transport raněných v terénu
Martin Jakl
Fotografická terapie posttraumatických stresových poruch - pilotní výzkum
Pavlína Lojíková, Alexandr Popkov
Letní výcvik 2010 4. ročníků FVZ UO
Pavel Šmíra, Miroslav Procházka, Zdeněk Hrstka, Bruno Ježek FVZ UO Hradec Králové
Antrax a injekční uživatelé heroinu
Marie Vacková, Miroslav Špliňo, Vanda Boštíková
Psychosociální aspekty mimořádné události
Hana Vykopalová
Prostup reaktivátorů acetylcholinesterasy přes hematoencefalickou bariéru
Jana Žďárová Karasová, Filip Zemek, Kamil Musílek, Kamil Kuča


Partner konference


Copyright (c) 2010 info@zsa.cz