Občanské sdružení

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové

Program semináře

Psychologické aspekty při zásahu záchranných složek

konaný dne 15.11.2005


Tématické zaměření semináře:

Poskytování krizové intervence v průběhu katastrof a hromadných neštěstí
Psychologická připravenost záchranných složek na zásah
Psychologie v situacích mimořádných událostí


Cílem semináře je vytvořit diskusní forum, které by účastníkům semináře poskytlo příležitost pro prezentaci nových poznatků, výměnu zkušeností a diskusi k jednotlivým tématům, jakož i příležitost k navázání odborných a osobních kontaktů.


09,00 – 09,10  plk. doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,děkan FVZ: Uvítání hostů a úvodní slovo

09,10 – 09,30  Mgr. Bicanová Michaela: 15. Ženijní a záchranná brigáda – sloužíme, abychom pomáhali

09,30 – 09,50  MUDr. Hlaváčková Dana: Psychosociální program pro záchranáře USZS středočeského kraje

09,50 – 10,10  PhDr. Vymětal Štěpán: Zkušenosti psychologické služby MV ČR s poskytováním psychosociální pomoci občanům v situacích mimořádných událostí

10,10 – 10,35 Přestávka

10,35 – 10,55  MUDr. Šeblová Jana: Program psychologické péče o pracovníky zdravotnických záchranných služeb

10,55 – 11,15  por. Mgr. Sezima Ondřej: Psychologická připravenost příslušníků HZS na zásah

11,15 – 11,35  kpt. Mgr. Hrstka Zdeněk: Psychologická příprava příslušníků zdravotnické služby  Armády ČR na mimořádné situace

11,35 – 12,35  Přestávka na oběd

12,35 – 12,55  Mgr. Malíková Jana: Psychologická služba resortu MV ČR jako součást IZS (reflexe cvičení „podzim 2005“)

12,55 – 13,15  MUDr. Vosečková Alena, CSc.: Program psychologie zdraví na FVZ UO v Hradci Králové

13.15 – 13.35  PhDr. Vivienne Soyková: Informace o Joint Assistance 2005, Yavotiv, Ukrajina

13.35 – 13.55  Zkušenosti psychologické služby HZS ze cvičení „Podzim 2005“
mjr. PhDr. Krislová Milena: 1. teroristický bombový útok ve stanici metra
ppor. PhDr.Vrbová Zuzana: 2. teroristický bombový útok na železnici

13,55 – 15,00  Diskuse

Copyright (c) 2009 info@zsa.cz