Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.

Medicína Katastrof 2012
zkušenosti, příprava, praxe

 
Sbornik v PDF (25 MB)

 
Prezentace v PDF


Předsedající: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
National Preparedness for Mass Casualty Situations – the Israeli Model
Moshe Michaelson, MD, Teaching Center for Trauma and Mass Casualty Situations, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel
Lessons Learned the Hard Way – the Israeli Experience
Gila Hyams, RN, MA, Teaching Center for Trauma and Mass Casualty Situations, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel
MEDEVAC Chorvatsko - havárie autobusu
brig. gen. MUDr. Božetěch Jurenka, Zdravotnická služba AČR, ÚVN - VFN Praha
Letecká nehoda v Suchdole 30.10.1975
Bc. Alan Ryba, Mgr. Lukáš Tajčman DiS., ZZS HMP


Předsedající: plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
Trauma tým ČR opět v akci - cvičení MAAFEX 2012
Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., Lenka Slavíková, DiS, Fakultní nemocnice Brno
Monitorace mimořádných událostí a katastrof KS MEKA
Mgr. Jiří Zeman, Fakultní nemocnice Brno
Záchranné práce po zemětřesení a tsunami 2011 - zkušenosti japonských lékařů
Ing. Vlasta Neklapilová, Úrazová nemocnice Brno
Zkušenosti z poskytování zdravotní péče 8 měsíců a po 2 letech po zemětřesení na Haiti
MUDr. Tomáš Šebek, Lékaři bez hranic
Člověk v tísni uprostřed humanitárních katastrof – Sýrie, DRC
Jitka Škovránková, Člověk v tísni


Předsedající: MUDr. Jiří Mašek
Názory veřejnosti na třídění při mimořádných událostech
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Karel Antoš, Ph.D., Dominika Šeblová, ZZS Středočeského kraje
Lze navazovat partnerství v urgentní medicíně?
MUDr. Petr Hubáček, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MUDr. Vladislav Kutěj, RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., MUDr. Alžběta Poprachová, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta UP Olomouc
Atlas operativních karet
Ing. Jaroslav Slezák, ZZS HMP
Vybrané ekonomické aspekty katastrof
Miroslava Marková, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Financování zdravotnické záchranné služby- srovnávací ukazatele
mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Ing. Bruno Ježek, Ph.D., Mgr. Jan Vaněk, Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Příprava a reakce na mimořádné události v kontextu nové legislativy
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., Mgr. Tomáš Halajčuk, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové


Předsedající: Ing. Karel Antoš, Ph.D.
Využití metod Damage Control Surgery u hromadných úrazů
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., MUDr. Milan Šír, Traumatologické centrum FN Ostrava, LF OU v Ostravě
Invazivní meningokokové onemocnění u dětí
MUDr. Roman Sviták, MUDr. Roman Bosman, Bc. Václav Ondra, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
CIMIC a medicína katastrof - situace v ČR
MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, ČLS - SUM a MK
Spolupráce civilního a vojenského sektoru
MUDr. Josef Štorek, Ph.D., IPVZ Praha, SKPZ
Problematika příjmu kontaminovaných osob do zdravotnického zařízení
MUDr. Stanislav Jelen, Ing. Vojtěch Nezval, Fakultní nemocnice Ostrava
Bio Hazard Tým při ZZS Pk
Martin Brejcha, MUDr. Pavel Hrdlička, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Příprava ZZS KHK na vysoce virulentní nákazu
Mgr. Radek Mathauser, Bc. Tomáš Ježek, MUDr. Jiří Mašek, MUDr. Libor Seneta, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje


Předsedající: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
Invakuace - tak trochu jiná evakuace
Ing. Richard Smejkal, Mgr. et Bc. Pavel Krčílek, DiS., OS ČČK Praha 1
Cvičení IZS Libereckého kraje Ralsko 2012
Veronika Podubská, Martin Beneš, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Súčinnosť zložiek IZS v rámci zásahu u akútneho pacienta-kazuistiky z praxe ZZS
Zuzana Tašká, DiS., Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Krizová připravenost nemocnice
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Traumatologický plán nemocnic v kontextu doporučení WHO
MUDr. Jiří Wachsmuth, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Traumatologické plány v kontextu nové legislativy
Ing. Václav Fišer, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje


Postery
Bezodkladné pohřební služby - Polní kontejnerová márnice
Ing. Bc. Michal Potáč Ph.D., Bc. Petr Witt, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Účinnost nereaktivních dekontaminačních směsí na bázi detergentů při odmořování kůže zasažené yperitem – in vivo studie na modelu laboratorního potkana
RNDr. Jan Misík, prof. Ing. Jiří Cabal, CSc., Mgr. Růžena Pavlíková, prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Zdravotnická příprava v AČR
MUDr. Miroslav Lastič, Velitelství společných sil AČR
Výuková centra VTEC - teorie i reálná praxe pro urgentní medicínu
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D, Mgr. Renata Váverkova, rtm. Petr Bělohradský, MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Vladislav Kutěj, RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., MUDr. Alžběta Poprachová, Mgr. Zdeňka Blažková, Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci
Výcvik MEDEVAC 2012
MUDr. Jan Psutka, Ing. Vladimír Malý, Ing. Petr Mrvečka, Bc. Petra Lenkerová, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Český polní chirurgický tým ve francouzské polní nemocnici v Afghánistánu
Doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Copyright (c) 2012 info@zsa.cz