Občanské sdružení

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové

Medicína Katastrof 2013
zkušenosti, příprava, praxe

 
Sbornik v PDF (4,5 MB)

 
Prezentace v PDF1 rok v Medicíně katastrof – od konference ke konferenci
Bc. Tomáš Ježek, ZZS KHK
Mimořádné události s hromadným postižením osob na území hl. m. Prahy v roce 2013
MUDr. Jaroslav Valášek, Ing. Jaroslav Slezák, ZZS HMP
Traumateam ČR a jeho zapojení do Civil Protection ES
Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno
Ťažko na cvičisku ľahko na bojisku
Mgr. Martina Vitková, Bc. Martin Žiak, Falck Záchranná a.s.
Stav krizové připravenosti lůžkových zdravotnických zařízení – srovnávací studie 2011 a 2013
MUDr. Josef Štorek, Ph.D., IPVZ Praha, SKPZ
Kybernetické útoky ve zdravotnictví
Mgr. Vladimír Vocetka, Thomayerova nemocniceHavárie tramvaje a trolejbusu v Brně
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D., ZZS Jihomoravského kraje
Hromadné postižení zdraví – nehoda autobusu
MUDr. Bronislav Dvořák, Bc. Zina Vetchá, CLZS Líně
HN – dopravní nehoda autobusu na D5
MUDr. Pavel Hrdlička, Martin Brejcha, ZZS Plzeňského kraje
Havárie autobusu – co traumaplán neví
Ing. Miloslav Beneš, MUDr. Roman Bosman, FN Plzeň
Analýza trauma plánů
mjr. Mgr. Tomáš Halajčuk, FVZ UO Hradec Králové
Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému MediScheduler
MUDr. Stanislav Jelen, FN OstravaRole Koordinačního střediska MEKA a SPIS při mimořádných událostech
Mgr. Renata Valentová, Koordinační středisko Medicíny katastrof, FN Brno
Traumateam ČR v akci, leden 2013
Bc. Lenka Slavíková DiS., Hana Ilková, FN Brno
Autobus ve FNOL 2013. Studenti a zdravotníci při hromadném příjmu.
MUDr. Petr Hubáček, MBA , FN Olomouc
Analýza taktických cvičení IZS z pohledu zdravotnické záchranné služby v Karlovarském kraji v roce 2013
MUDr. Robin Šín, MBA, Mgr. David Šteindl, Tomáš Jirkal DiS., ZZS Karlovarského kraje
Metodické cvičení ZZS – zážitek, zkušenost, setkání
Bc. Alan Ryba, Mgr. Lukáš Tajčman DiS., ZZS HMP
10 let MEKA v HK
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., FVZ UO Hradec KrálovéBio Hazard Tým ZZSPk, aneb náš pokrok ...
Martin Brejcha, ZZS Plzeňského kraje
Analýza epidemie cholery na Haity – poučení pro současnost
plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., npor. MUDr. Renáta Šošovičková, FVZ UO Hradec Králové
Sarin – zahraniční zkušenosti
Ing. Vlasta Neklapilová, Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice Brno
Embolizace při poranění jater a sleziny – kdy a jak
MUDr. Stanislav Jelen, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., FN Ostrava
Život ohrožující krvácení v přednemocniční neodkladné péči, evropská doporučení pro krvácení u traumat 2013
MUDr. Roman Sviták, MUDr. Roman Bosman, MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeňského kraje, FN Plzeň
Činnost ZZS při MU – porovnání ČR a Israel
Petr Bruthans, DiS., Bc. Anna Lálová, DiS., ZZS ÚK
Výsledky resuscitací u OHCA: Královéhradecký kraj
MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MUDr. Anatolij Truhlář, MUDr. David Tuček, Monika Praunová, DiS., MUDr. Jiří Mašek, ZZS KHK, FN HK
Multicentrická studie Eurocall aneb zapomenutý článek řetězce přežití
MUDr. Anatolij Truhlář, ZZS KHKPsychologická príprava na NHPO vo Falck Záchranná a.s.
PhDr. Monika Guľášová, Falck Záchranná a.s.
10 let v profesním životě zdravotnického záchranáře – přednáška věnovaná jubilejnímu ročníku MEKA
Zuzana Tašká, DiS., ZZS Plzeňského kraje
Deset let výuky první pomoci v Kraji Vysočina
Ing. Tomáš Halačka, Krajský úřad Vysočina
Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK – co jsme zvládli za 10 měsíců činnosti od ledna 2013
MUDr. Jana Kubalová, ZZS Jihomoravského kraje
Potenciál pracoviště krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby v současném systému zdravotnictví
Ing. Václav Fišer, ZZS Jihomoravského kraje
Rescue týmy - zásah ZZS v nebezpečné zóně
Ing. Jaroslav Slezák, Bc. Radek Strnad, ZZS HMP
Aktivní střelec – Metro 2013
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., FVZ UO Hradec Králové


Postery
Nový rychlý biologický test pro detekci toxických látek ve vodě
Ing. Jaroslava Doležalová, Ing. Lubomíra Rumlová, Ing. Karel Eminger, ÚVN – VoFN Praha
Urgentní medicína a plastináty v praxi
Mgr. Radka Filipčíková Ph.D., RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., MUDr. Petr Hubáček, Ing. Luděk Prudký, Labonková M., Mgr. Renata Váverková, Mgr. Zdeňka Blažková, MUDr. Martin Dobiáš, FN a LF UP Olomouc
Péče o popáleniny z historického pohledu
kpt. Mgr. Lucie Jarešová, FVZ UO Hradec Králové
Specializovaná sebeochrana pro zdravotníky UrgmedTac
Ing. Luděk Prudký, MUDr. Petr Hubáček, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D, RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., Labonková M., Mgr. Renata Váverková, Mgr. Zdeňka Blažková, MUDr. Martin Dobiáš, FN a LF UP Olomouc
MEDEVAC 2011-2013
pplk. MUDr. Jan Psutka, Ing. Vladimír Malý, plk. MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D., pplk. Ing. Petr Mrvečka, FVZ UO Hradec Králové

Copyright (c) 2013 info@zsa.cz