Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, z.s.

Program III. ročníku konference konané 14.-15.listopadu 2006 v Kongresovém centru v Hradci Králové
Medicína Katastrof 2006
traumatologické plánování a příprava


1. blok: Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví

MUDr. Dana Hlaváčková (ředitelka Odboru krizové připravenosti MZ, Praha)
Koncepce krizové připravenosti ve zdravotnictví - současný stav řešení

MUDr. Jana Šeblová (náměstkyně LPP ÚSZS Středočeského kraje)
Metodika činnosti první posádky na místě mimořádné události (výstupy z nácviků MU)

MUDr. Pavel Urbánek (předseda výboru sekce MEKA SUMMK ČLSJEP, Brno)
ZZS a nemocnice - komunikace a organizace příjmu pacientů při hromadném postižení zdraví

MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (ředitel ZZS KHK, Hradec Králové)
Činnost organizací v záchranném systému - možnosti a limity

MUDr. Jiří Mašek (hlavní lékař ZZS KHK, Hradec Králové)
Kritický přístup k hodnocení cvičení IZS Hradec Králové 2006

 

2. blok: Příprava nemocničních zařízení na mimořádné události

Ing. Tomáš Halačka (Oddělení zdravotní péče Krajského úřadu Vysočina, Jihlava)
Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. (primářka OCHRIP FN Motol, Praha Katedra UM+MK IPVZ, Praha)
Připravenost nemocnice na mimořádné události

Ing. Jiří Hájek (Ústřední vojenská nemocnice, Praha)
Zvládaní mimořádných událostí v ÚVN nejen jako součást akreditačního řízení

MUDr. Jiří Tesař, CSc. (primář traumatologického o. Baťovy nemocnice, Zlín)
Přístup traumatologické společnosti k mimořádným událostem

 

3. blok: Zdravotnické zabezpečení hromadných akcí

Ing. Miroslav Procházka (Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové)
Možné přístupy ke zdravotnickému zabezpečení hromadných akcí

MUDr. Zdeněk Schwarz (ředitel ZZSHMP-ÚSZS, Praha)
Olympiáda v Praze z pohledu zdravotnického zabezpečení

MUDr. Pavel Hrdlička (náměstek Útvaru krizového řízení ZZSPk, Plzeň)
Zdravotnický zásah na CzechTeku 2005

Ing. Vlasta Neklapilová (Informační středisko pro medicínu katastrof, Brno)
Zdravotnické zabezpečení MS ve fotbale 2006

 

4. blok: Technické a materiální zabezpečení

Ing. Bruno Ježek, Ph.D. (Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové)
Simulace reakce zdravotnických složek území na MU

Ladislav Tajčman, DiS. (vedoucí ÚKM ZZSHMP-ÚSZS, Praha)
Materiálové vybavení ZZS HMP pro MU

Ing. Pavel Šmíra (Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové)
Logistické zabezpečení zdravotnických složek při MU

MUDr. Miroslav Hudec (ředitel společnosti POMARK MD s.r.o.)
QuikClot - nulová mortalita

 

5. blok: Problematika CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive)

Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (děkan FVZ UO, Hradec Králové)
Zvládání problematiky biologických agens z pohledu EU

MUDr. Josef Štorek, Ph.D. (Katedra UM+MK IPVZ, Praha)
Fenomén CBRNE v krizové připravenosti zdravotnického systému

Doc. MUDr. Leo Klein, CSc. (přednosta Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha)
Hromadné termické úrazy

Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (Katedra toxikologie FVZ UO, Hradec Králové)
Teroristické použití chemických látek

 

6. blok: Vzdělávání, neziskové organizace a mimořádné události

Hana Vraspírová (NCONZO Brno)
Příprava nelékařského zdravotnického personálu na MU

MUDr. Josef Štorek, Ph.D. (Katedra UM+MK IPVZ, Praha)
Systém vzdělávání v urgentní medicíně

Ing. Václav Fišer (Odbor krizové připravenosti MZ, Praha)
Vzdělávání ke krizové připravenosti ve zdravotnictví

Mgr. Jan Vaněk (Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové)
E-learning jako cesta k efektivnějšímu vzdělávání MK

RNDr. Marek Jukl, Ph.D. (prezident ČČK)
Další mezinárodní rozeznávací znak zdravotnické služby

Karel Žabka (ředitel OS ČČK Hradec Králové)
Možnosti ČČK při mimořádných událostech

Martin Smolík, DiS. (o.s. Help in Danger)
Činnost Help in Danger při MU

Slavomil Jurnečka, DiS., Zdeněk Břečka, DiS. (Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec, Sdružení dobrovolných zdravotnických záchranářů Česká Kamenice)
Využití dobrovolníků při mimořádných situacích

Copyright (c) 2009 info@zsa.cz