Občanské sdružení

Zdravotní a sociální akademie Hradec KrálovéČinnost občanského sdružení ZSA HK
V současné době je činnost zaměřena řešení výzkumných projektů a expertních úloh. Výzkum kombinuje využití manažerských kvantitativních metod s vizualizačními metodami, což umožňuje fundamentální analýzu problému s interaktivním, uživatelsky přívětivým výstupem.

Další aktivity jsou orientovány na využití e-learningových metod ve vzdělávání zdravotnických pracovníků v přednemocniční péči. V roce 2008 byl úspěšně obhájen projekt SESTRA podporovaný grantem Ministerstva obrany.

Nejviditelnějším výstupem naší činnosti je pořádání vzdělávacích akcí, nejvýznamnější je Konference medicíny katastrof – traumatologické plánování. Konference se postupem doby rozvinula v odborné fórum, zaměřené na organizační aspekty medicíny katastrof se silným důrazem na problematiku CBRN. V letošním roce se připravujeme již sedmý ročník této konference.

Copyright (c) 2010 info@zsa.cz