Občanské sdružení

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové

Program II. ročníku konference konané 30. 11. 2005 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové
Medicína katastrof 2005
traumatologické plánování a příprava


08:30 – 09:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09:00 – 09:20 Společné evropské cvičení reakce na vypuknutí epidemieDoc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

09:20 – 09:40 Nová antidota Doc. MUDr. Jiří Kassa,CSc. – vedoucí katedry toxikologie FVZ HK

09:40 – 10:00 Využití ARMS (armádní radiační monitorovací systém) pro řešení specifických krizových situací Doc. MUDr. Jan Osterreicher,Ph.D. – prorektor pro vědeckou činnost Univerzity obrany Brno

10:00 – 10:15 Možnosti studia radiobiologie a toxikologie se zaměřením na krizové řízení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Prof. RNDr.Jiří Patočka, DrSc. – Katedra radiobiologie a toxikologie ZSF JÚ České Budějovice

10:15 – 10:45 PŘESTÁVKA

10:45 – 11:05 Činnost ZZS HMP – ÚSZS při taktickém cvičení „Podzim 2005“ Ing. Renata Hokovská - vedoucí útvaru krizového managementu, ZZS HMP - územní středisko záchranné služby, MUDr. Jaroslav Valášek – náměstek zdravotnické sekce ZZS HMP

11:05 – 11:20 „Podzim 2005“ z pohledu vedoucího lékaře zásahuMUDr. Jana Šeblová – primář OS Praha venkov ÚSZS SK

11:20 – 11:35 „Podzim 2005“ příprava a vyhodnocení MUDr. Dana Hlaváčková – náměstek LPP ÚSZS SK

11:35 – 11:45 „Podzim 2005“ Videodokument

11:45 – 13:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

13:00 – 13:25 Metodika cvičení a nácviků – zkušenosti vojenské zdravotnické služby Ing. Karel Antoš, Ph.D. – vedoucí Katedry všeobecně vzdělávacích oborů FVZ UO, Ing. Miroslav Procházka - vedoucí skupiny zdravotnického managementu KVVO FVZ UO

13:25 – 13:40 Cvičení traumatologického plánu ve FN Motol Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – primářka OCHRIP FN Motol

13:40 – 13:55 Námětová cvičení ve zdravotnickém lůžkovém zařízení Olga Lucáková – vedoucí útvaru krizového managementu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

13:55 – 14:15 PŘESTÁVKA

14:15 – 14:35 Basic principles of MIMMS (Major Incident Medical Management System)Col. Stoffels Johanes (Be) – NATO School Oberammergau, Ing. Karel Antoš, Ph.D. – vedoucí Katedry všeobecně vzdělávacích oborů FVZ UO

14:35 – 14:45 Koordinace traumatologického plánování v KHK z pohledu ZZS KHK MUDr. Jiří Mašek – hlavní lékař ZZS KHK

14:45 – 14:55 Regionální traumatologické plánování - triáž a směrování MUDr. Dědek Tomáš, Ph.D. – primář traumatologického oddělení FN HK

14:55 – 15:10 Přístup Ministerstva zdravotnictví ke sjednocení metodologie traumatologického plánování Ing. Václav Fišer – Ministerstvo zdravotnictví – odbor bezpečnosti a krizového řízení

15:10 – 15:25 Standardizace a traumatologické plánování MUDr. Josef Štorek,Ph.D. – Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha

15:25 – 15:35 Poznatky a závěry z konference Medicíny katastrof Berlín 2005 Ing. Vlasta Neklapilová - Informační středisko pro medicínu katastrof, ÚN Brno

15:35 – 15:55 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE A UKONČENÍ

Copyright (c) 2009 info@zsa.cz